Sponsorzy główni                         Sponsoring Hodowców i Miłośników

 


 

02.09.2018 - Klubowa Wystawa Rottweilerów
 

miejsce / place :   97-400 Bełchatów, Wawrzkowizna 1 - OSiR

 

sędzia / judge :   Vladimir Zec (Chorwacja, von der Alten Festung)

Organizator zastrzega prawo zmiany sędziego w przypadku zdarzeń losowych niezależnych od organizatora.
(The organizer reserves the right to change the judge in case of unexpected effects)


Wystawa rozpocznie się o godz. 10:00.

Wstęp na wystawę oraz parking będą bezpłatne.

Wszelkie formalności, odbiór numerków, katalogi, płatności itp.

 będzie można załatwiać w sekretariacie od godz. 9:00.

Potwierdzeniem przyjęcia psa jest obecność nazwiska na Spisie Wystawców.

Inne potwierdzenia nie będą wysyłane - w razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Plan Sędziowania                    Spis Wystawców


Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

termin zgłoszeń i opłat / deadline :   24.08.2018

UWAGA !!!   NIE BĘDZIE PRZEDŁUŻANY !!!   WON'T BE PROLONGED !!!

opłaty (dla psów zarejestrowanych w ZKwP) :

Klasa Pierwszy pies Drugi i kolejny pies
 
młodzieży, pośrednia, otwarta, championów 110 100
użytkowa 100 90
młodszych szczeniąt, szczeniąt 50 50
weteranów 10 10
 
 

Nr konta (Alior Bank) :   83 2490 0005 0000 4500 6028 8749     -   w tytule proszę wpisać imię i przydomek psa oraz za którą/które wystawy

Jako pierwszy pies traktowany jest wyłacznie pies z klasy młodzieży, pośredniej, otwartej lub championów.
Drugi i kolejny pies musi mieć tego samego właściciela/właścicieli.

Opłata po terminie i w dniu wystawy :   150 zł od każdego psa niezależnie od klasy !!!
 

Do zgłoszenia do klasy użytkowej należy przesłać certyfikat IPO na adres mailowy :   rottweilerPLKS2018@gmail.com

Do zgłoszenia do klasy championów należy przesłać potwierdzenie championatu na adres mailowy :   rottweilerPLKS2018@gmail.com

Zgłoszenia bez przesłanych potwierdzeń zostaną przesunięte do klasy otwartej !!!

Nr konta (Alior Bank) :   83 2490 0005 0000 4500 6028 8749     -   w tytule proszę wpisać imię i przydomek psa oraz za którą/które wystawy

 

payment till 24.08.2018 (for foreigner exhibitors) :

Class First dog Second and next
 
junior, intermediate, open, champion 35 euro 30 euro
working 30 euro 25 euro
minor puppy, puppy 20 euro 20 euro
veterans 5 euro 5 euro
 
 

Account nr (Alior Bank) :   PL 12 2490 0005 0000 4600 7914 2219     - kod BIC (SWIFT) : ALBPPLPW

As a first dog we mean only a dog from junior, intermediate, open or champion class.
Second and next dogs must belong to exactly the same owner/owners.

Payment after 24.08.2018 and at the day of show is 50 euro (no matter of class) !!!

 

To entry to working class You need to send IPO certificate to mail :   rottweilerPLKS2018@gmail.com

To entry to champion class You need to send Champion title confirmation to mail :   rottweilerPLKS2018@gmail.com

Entries without IPO or Champion confirmations will be moved to open class !!!

 

Kontakt w sprawie wystawy / contact  :

e-mail :   rottweilerPLKS2018@gmail.com          tel. : (+48) 602 348 102